Vägverkets webbplats, www.vv.se, uppförde sig konstigt i början av denna månad. Webbplatsen innehöll trafikinformation, men på den fanns också en länk till ett omfattande porrmaterial.