Enligt en ny undersökning hyser nästan var tredje person i Europa någon form av anti-judiska känslor. Inställningen till judar skiljer sig inom de fem länder som varit med i undersökningen. Belgien, Tyskland och Frankrike hade mest fördomar om judar, medan Danmark och England hade minst fördomar.

Resultaten av opinionsundersökningen på 2 500 personer - 500 i varje land - visar att mer än 30 % hyser traditionella antijudiska åsikter. Undersökningen var begärd av Anti-Defamation League, en USA-baserad organisation bildad precis före första världskriget för att bekämpa antisemitism i USA.

De som deltog i undersökningen fick läsa fyra påståenden innehållande stereotypiska antisemitiska uppfattningar. Antalet som trodde påståendena var sanna varierade från land till land.

1 av 5 engelsmän tyckte judar hade för mycket makt i företagsvärlden. Mer än 10 % av de som deltog i England trodde att judar var mer villiga att använda tvivelaktiga metoder för att få vad de ville ha.

1 av 10 trodde att judar inte brydde sig om vad som händer med någon annan än deras egna slag, medan 1 av 3 trodde judar var mer lojala Israel än England.

Fiona Macaulay från "Board of Deputies of British Jews" säger: "De här resultaten är chockerande. Om någon skulle byta ut ordet jude mot svart skulle det bli skandal."