Svenska Amnesty vill inför de olympiska spelen i Peking 2008 informera svenska journalister om de kränkningar av mänskliga rättigheter som sker i Kina.

Organisationen vill rikta uppmärksamheten på Kinas kränkningar av yttrande- och pressfriheten och på de tvångsförflyttningar som genomförts i landet. Enligt Amnestys källor har mer än 6 000 familjer tvångsförflyttats från områden där OS ska äga rum. Dessa familjer har inte anvisats annat boende eller kompensation i annan form.

Amnesty vill också förmedla kunskaper till idrottsmän och svenska företag med verksamhet i Kina. Dessutom kommer organisationen att hålla kontakt med Reportrar utan gränser och Penklubben.

http://www.amnesty.se