Helsingborgs Dagblad proklamerar nu att det råder generellt annonsförbud för Nationaldemokraterna i tidningen. Inga annonser oavsett innehåll får publiceras. Tidningens insändarredaktör är även negativ till att publicera insändare från nationaldemokrater.

När ND-Helsingborgs ordförande, tillika Skånes partidistrikts huvudansvarige, Marie-Louise Norrsell, ringer upp Helsingborgs Dagblad för att diskutera publicerandet av partiets annons med texten "Nationaldemokraterna säger nej tack till ett mångkulturellt samhälle", låter tidningens redaktionschef Kersti Forsberg meddela att oavsett textinnehåll så är Nationaldemokraternas annonser inte välkomna.
- Det råder ett generellt annonsförbud för Nationaldemokraterna på vår tidning, säger hon. När Marie-Louise Norrsell ställer frågor kring detta "generella annonsförbud" och dess likheter med censur, får hon endast till svar att: "Du får kalla det vad du vill, jag är inte intresserad av att prata med dig", varpå samtalet avslutas.

Nationaldemokraternas webbplats:
http://www.nationaldemokraterna.se

Helsingborgs Dagblads webbplats:
http://www.hd.se