Danmark bör avkriminalisera sex mellan far och dotter, så länge som båda är myndiga och förhållandet är frivilligt. Det säger den danske professorn i juridik Vagn Greve i en tidningsintervju. Greve, som är hedersdoktor i juridik vid Uppsala universitet, anser även att sex mellan syskon bör avkriminaliseras, så länge parterna är myndiga.

Nu har även Enhedslisten, Vänsterpartiets och Miljöpartiets systerparti i Danmark, tagit upp frågan om att att legalisera incest. Pernille Skipper, rättstalesman för Enhedslisten, säger till Politiken:

"Det är inte regeringens uppgift att lägga sig i vem som ska ha barn med vem. Det är människans ansvar. Jag tycker att det är en grotesk och gammaldags syn på kön och familjeformer."
Vagn Greve hänvisar till länder som Spanien, Italien, Holland och Frankrike, där sex mellan syskon varit avkriminaliserat i över 200 år. Pernille Skipper däremot meddelade kort efter att artikeln i Politiken gått i tryck, att hon blivit missförstådd. Hon försvarar fortfarande sina åsikter, men säger samtidigt att Enhedslisten ännu inte tagit ställning till ifall man ska driva denna fråga.

http://politiken.dk/politik/ECE1802461/raad-skal-undersoege-soeskendesex/
http://www.metroxpress.dk/nyheder/pernille-skipper-om-sskendesex-jeg-er-blevet-misforstaet/KOblkf!SpotreLGb3Fo/
http://www.enhedslisten.dk
http://bigthink.com/think-tank/is-incest-wrong