Konstitutionsutskottet (KU) kritiserar regeringens beslut att förlänga provtillstånden för tre aktörer, däribland Socialdemokraternas egna lotteri, samtidigt som andra fått avslag på sina ansökningar för spel på Internet.

KU menar att det i förlängningen gynnat vissa aktörer ekonomiskt på bekostnad av andra - partiets egna lotteri får tillstånd, men inte Cancerfonden. Var det någon som sade jäv?