Att svenskarna lever längre än danskarna är inget nytt. Men att det supande och rökande broderfolket i Danmark känner sig friskare än Svensson i Sverige kan kanske mana till eftertanke. En pinfärsk dansk-svensk rapport visar på stora skillnader i folkhälsan i Öresundsregionen. Och mellan raderna går det att läsa att de största olikheterna handlar om attityder och inställning till livet.

Visst, fler danskar än svenskar är långtidssjukskrivna eller lider av en långvarig sjukdom. Livslängden är ungefär tre år längre i Sverige än i Danmark. Trots det känner sig danskarna friskare än kamraterna på andra sidan sundet. Även obetalda räkningar och ekonomisk stress verkar tära mer på svenskarna. Mer än dubbelt så många svenska kvinnor i åldern 25–34 år oroar sig över ekonomin som bland grannsystrarna.