Trots tidigare politiska löften om att det hårt kritiserade bastuklubbsförbudet ska bort, har inget förslag lagts i ärendet. Den från regeringen utlovade propositionen om ny smittskyddslag tycks ha frusit inne. Och avskaffandet av bastuklubbslagen med den.

Men det hade inte krävts någon ny smittskyddslag för att avskaffa den kritiserade lagen. Hade regeringen velat, då hade den kunnat lägga en separat proposition i frågan. Alternativt hade riksdagens socialutskott under våren kunnat föreslå riksdagen att upphäva bastuklubbsförbudet.

Men det blev alltså inget med det. Således kommer en lag som i princip alla vill avskaffa att fortsätta gälla - på grund av politikernas rena ointresse och oförmåga.

Uppenbarligen finns ingen politisk vilja att avskaffa bastuklubbslagen. Därför kommer också problemen att fortsätta. Homosexuella män som vill ha tillfälliga sexuella kontakter förvägras möjligheten att ha sådana i avskildhet och under någorlunda ordnade former. I stället drivs de till exempel ut i parker där de riskerar att bli överfallna - och där de även kan utgöra ett störande inslag för andra människor.

Dessa problem är politikerna väl medvetna om. De har lovat att ta bort den missriktade lagen. Men de valde alltså till slut att ändå stunta i frågan.