Tom Hjelte, chefredaktör för det exklusiva livsstilsmagasinet Lifestyle, dömdes den 30 maj av Svea hovrätt till tre års fängelse för våldtäkt och misshandel. Hovrätten skärpte därmed tingsrättens dom från februari.

Fallet prövades i tingsrätten i Stockholm i februari i år. Tingsrätten fann Tom Hjelte skyldig till våldtäkt och misshandel och dömde mannen till två år och sex månaders fängelse. Domen överklagades både av åklagarsidan och Tom Hjelte själv.

Hovrätten valde at skärpa tingsrättens dom och utökade fängelsestraffet med sex månader. Tom Hjelte har fyra veckor på sig att överklaga hovrättens dom. När straffet ska börja avtjänas är inte klart.