En mycket omstridd amerikansk lag tvingar Sheraton och Scandic att säga nej till en kubanska delegation från Havanna.

Scandic-kedjan köptes av amerikanska Hilton i mars förra året. Trots att hotellen till största delen finns i Skandinavien anser de sig tvingade att följa den omstridda amerikanska Helms-Burtonlagen som infördes 1996. Lagen förstärker den över 40 år långa amerikanska bojkotten av Kuba och förbjuder amerikanska företag att ha affärer med officiella företrädare för Kuba.

På Scandic tolkar man Helms-Burtonlagen som att den bara gäller statliga eller officiella delegationer och inte privatpersoner.