Chefen för Moskvaområdets milis, generallöjtnant Nikolaj Golovkin, anser att prostitutionen i Ryssland nu måste legaliseras för att kunna övervakas och regleras i ordnade former. En förebild är Italien där man drivit igenom en legalisering. Italien anses ha 70 000 prostituerade och med början i Venedig införs nu "röda zoner" där könshandeln bedrivs under statlig överinsyn.