Före detta parlamentsledamoten Mo Mowlam gav i maj ut sin självbiografi "Momentum". Boken speglar hennes stormiga liv i engelsk politik och bland annat hennes åsikter om legalisering av narkotika av alla slag. Från att ha varit på nejsägarsidan och aktivt arbetat med förbudspolitik, blev det allt svårare för henne att få ekvationen att gå ihop på både medmänskliga och samhällsekonomiska vis. Under en resa till Colombia förstod hon hur mycket pengar den illegala handeln med droger, i detta fall kokain, faktiskt omsätter och hur svårt samhället får med att rehabilitera offer för denna överflödande globala tillgång till droger.

Mo Mowlams linje är nu en av de mest hårdföra på jasägarsidan. Mowlam skulle helst se att samtliga narkotiska preparat, inklusive heroin, kokain och ecstasy, legaliseras, kontrolleras och beskattas av staten. Pengarna skulle gå till vård, rehabilitering och omsorg för de personer som inte klarar av preparaten och blir beroende. Enligt Mowlam skulle detta vara ett säkrare och mer humant sätt att behandla hela drogfrågan på. Problemet kan lösas, påpekar hon, men man kan aldrig stoppa flödet av narkotika någonstans på jorden.

Mowlam är bara en av många politiker i England och EU som nu högljutt börjar göra sina liberala röster hörda. Den narkotikapolitik som nu existerar gör, enligt dessa kritiker, problemen mycket värre i det att marknaden uteslutande är kriminell. Detta medför kraftiga insiktsproblem för vårdande och andra institutioner och dessutom en stor mängd relaterad brottslighet som medför stora kostnader för samhället och lidande för de individer som direkt eller indirekt drabbas.

Den engelska regeringen visar oväntat gehör för dessa tankegångar, i det att man på senaste tiden diskuterat om att snart omklassificera Cannabis, det vill säga både hasch och marijuana, till en "Klass C"-drog. De rättsliga efterföljderna vid innehav och bruk skulle då bli minimala, något som naturligtvis gläder hundratusentals cannabisbrukare i England.