Google böjer sig för advokaterna. Hellre än att riskera dryga skadestånd avstår sökmotorn från att publicera länkar till vissa upphovsrättsligt känsliga webbsidor. När man gör en sökning på Google kan det alltså hända att vissa kontroversiella webbsidor saknas i resultatlistan.

Det brukar gälla sidor som utan lov publicerar material som skyddas av upphovsrätt. Paradexemplet är de sidor som publicerar hemligt material från Scientologikyrkan. Andra sidor som Google undviker, efter påstötning från advokater, innehåller opublicerade romaner eller logotyper och varumärken som används i parodier och kritik.

Upphovsrättsägarna och advokaterna är naturligtvis i första hand ute efter den som publicerar materialet. Men att få bort en sida från Google och andra sökmotorer är nästan lika bra, för då blir den nästan osynlig.

Google har ändå inte helt fallit undan för påtryckningarna. De borttagna länkarna samlas nämligen hos Chilling Effects Clearinghouse, ett projekt som grundats av advokaten Wendy Seltzer på Berkman Center for Internet and Society. Projektet stöds bland annat av medborgarrättsorganisationen Electronic Frontier Foundation och av Stanford Center for Internet and Society.

Varje gång Google stryker en länk på grund av klagomål från advokater skickar Google en kopia av brevet till Chilling Effects Clearinghouse, som publicerar brevet på webben - med länk till den uteslutna webbsidan. På Chilling Effects Clearinghouse hittar man alltså några av webbens mest kontroversiella sidor.

http://www.chillingeffects.org