Ett synnerligen beundransvärt initiativ är den nya webbplatsen mediekritik.nu. Alexander Berman och Jonas Frankki, två studenter, har som mål att uppmärksamma undermålig journalistik. Man har inget emot att peka på utmärkt, korrekt och saklig dito, men det viktiga för initiativtagarna är att visa hur medier alltför ofta underlåter att vara helt sakliga och att centrala företeelser som källkritik allt oftare negligeras.

Man uppmuntrar till artiklar, brev och generell "input" från allmänheten om bra och, framför allt, dåliga medier. Man kallar webbplatsen och dess syfte "gräsrotsbaserad mediekritisk aktivism" och hävdar att man är politiskt och religiöst obunden.

Som komplement till andra webbplatser, till exempel journalisten.nu och, varför inte, vår egen Flashback.se bidrar mediekritik.nu till att skapa det Sverige behövt under lång tid: seriös och inträngande granskning av svenska medier och det generella medieklimatet.

http://www.mediekritik.nu