Journalisten.nu uppmärksammade nyligen ett exempel på det förfall som kvällstidningarna tycks uppleva. På Expressens löpsedel den 25 mars 2002 kunde man läsa om unga svenskor som hölls som sexslavinnor i Spanien. En smaskig löpsedel som säkerligen ledde till ökad lösnummerförsäljning den dagen.

Problemet var bara det att nyheten egentligen inte fanns. Det var en uppdiktad historia baserad på en prostitutionsutredning i Spanien, i vilken man funnit ett svenskt pass. Ett plus ett blir tydligen betydligt mer än två på Expressens redaktion!

Polisen i Madrid och Utrikesdepartementet hävdade att inga grunder för den typen av slutledningar fanns. Två i sammanhanget grundläggande källor man kanske borde lyssnat på ... Men i stället valde man en sensationalistisk vinkel med fullständig vetskap om att det rörde sig om en spekulativ lögn.

Skulle inte Expressens geting symbolisera ett nyfiket irritationsmoment i maktens korridorer? Nu är den snarare en gaddlös smittspridare som stilla surrar kring urdruckna läskburkar.