Modern Times Group och dess dotterbolag har över 260 ansökningar om betalningsföreläggande hos kronofogdemyndigheten. Det visar en undersökning som Mediatrender gjort. Mörkertalet tros vara stort eftersom undersökningen endast omfattat några av dotter- och dotterdotterbolagen i Stockholms län och ej heller intressebolagen.

Fördelningen ser ut så här:

Modern Times Group MTG AB: 22 ansökningar
MTG Broadcast centre AB: 18 ansökningar
MTG Radio: 15 ansökningar
Strix Television: 15 ansökningar
TV 1000/Gunnarsvik: 40 ansökningar
TV 3 AB: 65 ansökningar
Viasat: 129 ansökningar

Ofta rör det sig om små belopp som i nästan samtliga fall dras tillbaka. Mediatrender spekulerar i huruvida MTG systematiskt betalar sina fakturor sent och låter sina leverantörer agera bank.