Branschtidningen Gourmet vann det uppmärksammade målet i Stockholms tingsrätt mot Konsumentombudsmannen, KO, och får trycka annonser för alkohol.

KO anmälde tidningen Gourmet 1997 för brott mot förbudet av alkoholreklam. Sedan dess har processen pågått i Stockholms tingsrätt. Gourmet hävdade att alkohol var tillåtet enligt EU:s regler, som gäller över den svenska lagen.

Tingsrätten frågade EG-domstolen till råds och fick svaret att alkoholreklam är tillåten i EU. Huruvida den anses som så farlig för folkhälsan i Sverige att det trots den bör vara förbjuden, lämnade EG-domstolen åt tingsrätten att bestämma.

Stockholms tingsrätt anser dock inte det. Rätten hänvisar till att svenskarna i dag har en liberalare inställning till alkohol och slutsatsen i domen är att Sverige bör tillåta alkoholreklam i alla tryckta medier.

Domen har överklagats av Konsumentverket.