Den som trodde att Internets gyllene era med fri informationsspridning och en anda av utbyte och frihet skulle vara för evigt trodde fel. Ett beslut från FCC ("Federal Communications Commission") den 14 mars innebär att de tunga mediekonglomerat som äger kablar, linor och infrateknologi ska få fullständig rätt att bestämma vilka som ska kunna tillhandahålla själva bredbandsuppkopplingen till allmänheten.

Dessa nätverk kommer att kunna diktera vad som ska få erbjudas och inte erbjudas via bredband. Under det första kvartalet 2002 har detta redan konkret känts av till exempel i hushåll i de största amerikanska städerna, där kunder hos vissa bredbandsuppkopplare plötsligt fått besked om att de "måste" byta tillhandahållare, utan närmare förklaringar.

Kritiker, bland annat amerikanska Center for Digital Democracy pratar om skandal och om en kommande "Microsoftisering" av nätet, det vill säga att ett företag ska kunna erbjuda attraktiva paketlösningar för de mindre kräsna användarna, det vill säga flertalet, för att bakom kulisserna aggressivt trycka bort uppstickare med annat innehåll som inte passar in. Man höjer priset gentemot tillhandahållarna, som därmed tvingas att acceptera paketlösningar eftersom de andra konkurrenterna gör likadant och andra alternativ plötsligt inte finns längre.

Intressant i sammanhanget är AT&T:s avtal med Earthlink nyligen som är ett exempel på detta. Earthlink är en riktig uppstickare som de senaste åren tagit stora marknadsandelar. Att Earthlink inte är intresserat av fullständig frihet på nätet är uppenbart om man känner till att företaget ägs av amerikanska Scientologikyrkan. Det vore långsökt att påstå att det föreligger en scientologisk konspiration just i detta fall, men vem vet ...? (Ta gärna en titt på nästa IT-nyhet också)

Vad som sker i USA just nu bör följas med skarpa och granskande ögon. De amerikanska bolagen har alla intresse av den europeiska marknaden. Trender och tendenser i USA kan snart skönjas även här. Flashbacks problem under 2001, då man agerade uppkopplare med just en oerhört fri tillgång till ocensurerade tjänster, kommer tyvärr sannolikt att drabba andra småttingar på marknaden som vill bibehålla en fri och icke-kontrollerad attityd gentemot Internet.