Nyligen öppnade en stor anatomisk utställning i London, signerad Günther von Hagens. Denne smått legendariske tysk har under flera decennier utvecklat en teknik kallad "plastination", genom vilken mänskliga lik kan bevaras och visas upp. Han har även ett eget institut i Heidelberg - Institut für Plastination. von Hagens har under många år rest runt med sin "show" och drar alltid stor publik.

Utanför Old Truman Brewery i East End, där utställningen äger rum, ringlar nu köerna långa. Arrangörerna räknar med att cirka en miljon engelsmän och turister kommer att betala 10 £ för att beskåda lik och likdelar. Tidigare utställningar i Tokyo och Mannheim har dragit över en miljon besökare vardera. 26 hela människokroppar och ca 180 organ visas upp, både friska och anfrätta av olika sjukdomar. Processen, som patenterats av von Hagens, går ut på att bevara kroppen i formaldehyd, varpå den fryses ned och sedan varsamt skärs upp. Vätska och fett ersätts med en speciell typ av plast och ... Voilà! Liket lever!

von Hagens hoppas nu att många engelsmän efter att ha sett utställningen kommer att vilja donera sina kroppar till honom i sina testamenten. Under årens lopp har cirka 4 500 människor från hela världen nämligen gjort detsamma. En effekt av utställningen är också att många bestämmer sig för att bli organdonatorer och för att leva ett sundare liv. De inplastade cancermetastaserna i en lever och de lungor som tillhört en storrökare som visas upp kan säkert verka inspirerande på just dessa människor.