Då den nya amerikanska regeringen under George W Bush tillträdde var det många som hyste ängsliga farhågor inför justitieministern John Ashcrofts löften om hårdare nypor. Inte minst den lukrativa amerikanska porrbranschen. Efter en period av självsanering - vilket högst sannolikt var ett av syftena med löftet från Ashcrofts sida - väntade branschen otåligt för att se om det var tomt prat eller inte.

Den förste som råkade illa ut var högeligen populäre "Seymore Butts" (Adam Glasser), producent bakom en mängd framgångsrika serier porrfilmer. Det karakteristiska med hans produkter är att alla är glada och trevliga och att man gärna experimenterar men alltid under totala "good time"-förhållanden. Polisen slog till mot hans kontor och anmärkte på en film som, enligt dem, innehöll så kallad fistfucking.

Där branschen hade väntat sig tillslag mot ökänt brutala producenter som till exempel Max Hardcore eller Rob Black, vars filmer ofta liknar övergrepp och misshandel, blev det nu timide Adam Glasser som fick krypa till korset. Efter över ett år av kostsamma förhandlingar och noggranna undersökningar av materialet på video, slogs det dock fast att han kunde frias. En av de bidragande orsakerna var att man fastställde definitionen av fistfucking som att hela näven måste vara införd i antingen vagina eller analöppning. I Seymore Butts film var tydligen en tumme fortfarande utanför!

Branschen gläds nu över att beslutet friat Adam Glasser. Gladast för tillfället är de tuffare producenterna, som just Max Hardcore. Men om John Ashcroft får sin vilja fram, kommer de aktiva representanterna för den kaliforniska dekadansen knappast kunna koppla av länge till.