Natten till den 21 februari 2002 utförde "AFA-Östergötland" en "aktion" bestående av att man krossade ett fönster och slängde in en påsatt pulversläckare i en lokal. Lokalen i Linköping, som kallas "Bunkern", rymmer diverse aktiviteter stammande från vad AFA kallar "nassar".

Enligt uppgift ska Nordland ha försäljning av produkter där, möten ska hållas i regi av Nationell Ungdom och nyrekrytering till politiska partier och grupper äga rum.

AFA avslutar sitt pressmeddelande med att skriva: "Vad vi menar med en offensiv kommer snart visas mycket tydligt." Uppenbarligen kommer fler våldsamma provokationer från dessa vilda vänstermänniskor att äga rum snart ...

En snabb titt på deras webbplats visar ett underbart spektrum av begreppsförvirring. Här talar man i stora ord om kampen mot fascismen, men metoderna man beskriver är inget annat än ren och pur fascism. Här är man stolt över att aktivt och våldsamt hindra åsikts- och yttrandefrihet. Här är man stolt över att med våld hävda sin egen ståndpunkt.

Man talar om sitt arbete med "opinionsbildande" verksamhet och visst kan vandalism, hot och misshandel betraktas som opinionsbildande ... Men onekligen väcker det nog mest opinion mot AFA.

Det grundläggande problemet tycks vara en finnig vänster- och revolutionsromantik där barrikader som inte finns måste bestigas och hållas från "fienden". Det skulle vara mycket intressant att höra en debatt mellan personerna i "Bunkern" och "AFA-Östergötland". Gruppernas metodik tycks ju vara densamma!

http://www.motkraft.net/afa

Text: Magnus Lindman