I två års tid har den socialdemokratiske inrikesministern Otto Schilly och hans ämbetsmän arbetat på ett lagförslag om ett förbud mot Tysklands viktigaste högerextremistiska parti NPD (Nationaldemokratische Partei Deutschlands). En kort tid innan det juridiska förarbetet nu skulle avslutas har det avslöjats att det under flera år placerats agenter från säkerhetspolisen (Verfassungsschutz) i NPD.

En del av dem är redan avslöjade. Anonyma källor inom säkerhetspolisen har antytt för pressen att omkring 100 NPD-medlemmar avlönas av polisen. De flesta är placerade på ledande poster inom NPD, som har 6 500 medlemmar.

Aktuella upplysningar pekar på att omkring en femtedel av de rasistiska uttalanden, hot och överfall som inrikesministern använder i sin dokumentation som grund för ett förbud mot partiet, har begåtts direkt av dessa polisagenter.

Överraskningen var stor då inrikesministern Otto Schilly den 23 januari i år under en presskonferens meddelade medierna att den kommande rättsprocessen mot NPD i författningsdomstolen i Karlsruhe hade uppskjutits på obestämd framtid. Otto Schily förklarade uppskjutelsen med att dokumentationen som visade att NPD:s verksamhet stred mot grundlagen innehöll felaktigheter och behövde omarbetas. Skandalen om polisagenternas verksamhet i NPD var därmed ett faktum.

Det har därefter kommit fram vad som låg bakom Otto Schillys plötsliga självkritiska avslöjande till medierna. NPD:s advokat, Horst Mahler, som leder partiets försvar i rättssaken, hade fått ett tips från partiet om att en av deras ledare, Udo Holtmann, var polisagent. Mahler kontaktade därpå Holtman och mötte honom på en vägkrog där han pressade honom omgående till en skriftlig redovisning för hans 20-åriga agentverksamhet inom partiet. Detta redogörelse ville Mahler, enligt sina uttalanden i den tyska veckotidningen Stern, använda som en bomb mot rättsprocessen mot NPD. Eftersom säkerhetspolisen övervakade Mahler dygnet runt var polisen informerad om mötet mellan Mahler och Holtman, vilket fördes vidare till regeringskretsarna. Därigenom tvingades inrikesministern att gå ut med avslöjandet om polisagenter för att förekomma NPD.

Det står inget tvivel om att den segrande parten i denna historia är Tysklands högerextremister, som nu kan rikta anklagelsen mot polisen att ha agerat "agent provocateurs". Bland de utpekade finns flera högt upp i NPD-ledningen, bland annat hela ledningen i Mecklenburg-Vorpommern. Det innebär att NPD:s arbete i den östtyska delstaten i praktiken helt sköttes av poliser.

Några av de avslöjade NPD-funktionärerna har under lång tid varit misstänkta för att ha arbetat med säkerhetspolisen. Men bara några få i NPD-ledningen kände till de faktiska förhållandena, som av olika skäl hållits hemligt fram till nu. För ett år sedan inledde Horst Mahler och NPD:s ledare Udo Voigt en intern partigranskning för att spåra upp infiltratörerna i partiet. Samtidigt lovade de medlemmar som själva trädde fram amnesti och en ekonomisk belöning. Anledning var ett taktiskt övervägande inför rättsprocessen, att kunna presentera infiltratörerna som statliga provokatörer. Det var detta interna partiinitiativ som utlöste hela polisskandalen.

En stor del av NPD:s verksamhet de senaste året har inriktats på att förbereda sig på förbudet mot organisationen genom att stora delar av strukturen, som bokförlag, tidningar och skivförsäljning officiellt brutits loss från partiet. NPD kan nu i stället koncentrera sig på det kommande förbundsvalet. NPD spelar en central roll för den tyska nynazistiska rörelsen, genom att partiet öppnat dörrarna och erbjudit det nazistiska informella nätverket av "Freie Kameradschaften" en laglig organisation att utgå ifrån. En stor del av partiets manifestationer organiseras och styrs helt av dessa "Freie Kameradschaften". NPD samarbetar internationellt med nazistiska organisationer som Nationell Ungdom i Sverige, National Alliance i USA och Forza Nuova i Italien. I Sverige står NPD som förebild för partiet Nationaldemokraterna, en utbrytning ur Sverigedemokraterna, som närmat sig den nazistiska rörelsen och tagit över många av dess ledande naziaktivister.