Reklamfilmen för Ministry of Sounds nya skiva "Clubber's Guide" har stoppats i svensk tv. Filmen med dansande nakna män och kvinnor har i stället ersatts med en mer städad variant.

Bonnier Amigo Music som ansvarar för lanseringen i Sverige fick nej av svensk tv att visa den vågade reklamfilmen. Anledningen är att dansarna är nakna och rör sig provocerande.

Nu drar man i stället igång en viruskampanj där Spraydio visar reklamfilmen med de nakna dansarna. I den städade versionen av filmen, som går på tv just nu, hänvisas tittarna också till Spraydio.

Den stoppade filmen finns på följande adress:
http://www.spraydio.com/mos