SVT:s samhällsprogram Uppdrag Granskning fälls av Granskningsnämnden för radio och tv för otillåtet ställningstagande i ett program om Göteborgskravallerna. I programmet hävdar en av SVT:s reportrar att en polisman med avsikt att döda hade skjutit mot en 19-årig demonstrant.

Granskningsnämnden anser att reportern tog ställning i skuldfrågan på ett sätt som inte var förenligt med kravet på opartiskhet och SVT föreläggs att på lämpligt sätt offentliggöra nämndens beslut.