Den italienska staten har genomfört en attack mot Indymedia. Tidigt på morgonen den 20 februari stormade karbinjärpoliser flera sociala center i Florens, Turin och Bologna samt fackföreningen Cobas kontor i Taranto. Ordern till den koordinerade polisaktionen kom från åklagare i Genua.

Åklagarna Andrea Canciani och Anna Canepa beordare polisen att ta ljud- och videomaterial rörandes protesterna i Genua och då framför allt det som rörde de brutala polisräderna mot Diaz-Pertini-skolan. I åklagarnas fullmakt för husrannsakan kallas de olika vänsterlokalerna för Indymedia-kontor. Italienska Indymedia klargör i ett uttalande att de inte har några kontor, utan arbetar genom de tusentals människor som lägger upp texter på deras webbplats.

Indymedias planering och beslutsfattande sköts helt via Internet, genom öppna och offentliga maillistor och chattar. Det dagliga samarbetet och arbetet av hundratalet människor kommer inte att hotas av dessa polisangrepp. Dessa polisräder är en attack mot informationsfriheten. Några få platser har valts ut för att sätta politisk press på ett så komplext och mångfaldigt subjekt som Indymedia. Det material som polisen beslagtagit fanns redan offentligt på Indymedia.

Händelserna i Genua kommer nu återigen i det offentliga ljuset. Efter den stympade och grumliga förundersökningen om polisvåldet och med tanke på att väldigt lite har klargjorts om omständigheterna kring mordet på Carlo Giuliani så har fortfarande inga höga myndighetspersoner ansvariga ännu fått gå och några av dem har till och med befordrats.

"... för förundersökningen om vem som är ansvarig för de brott som begicks i Genua i juli 2001 i samband med G8-mötet, för att kunna göra en komplett rekonstruktion över händelserna och identifiera de ansvariga, så är det nödvändigt att beslagta foto- och videodokumentationen som har samlats av Independent Media Center Italien"
- Utdrag ur husrannsakansbeslutet "decreto di perquisizione locale" för razziorna i Torino. N.17621/01/44 R.G.

Independent Media Center Italien kommer tillsammans med Radio Onda Rossa att hålla en stor stödmanifestation i Rom den 16 mars för rätten till fri och oberoende information.

Bakgrund Indymedia:

Indymedia är ett nätverk av folk som arbetar med olika former av kommunikation: filmare, radioreportrar, journalister och fotografer.

Indymedia bildades i Seattle 1999 för att täcka protesterna och demonstrationen mot WTO. Indymedia är en webbplats för fri publicering, utan någon form av censur, där alla kan lägga upp filmer, radioprogram, bilder eller artiklar. Italienska Indymedia har ingen redaktion, utan arbetar via öppna mailinglistor och öppna chattforum.

För ytterligare information:
E-post: italy@indymedia.org
Webbadress: http://italy.indymedia.org