Försäkringskassans personal uppmanades av en enhetschef i sydvästra Skåne att inte prata med media. Efter att en reporter kontaktat personalen för att ställa frågor om planerade neddragningar, skickade chefen via e-post ut uppmaningen att inte svara på journalisternas frågor. Detta skedde i samråd med närmaste överordnade, skriver Skånska Dagbladet.

- Vi ser självklart mycket allvarligt på detta att försöka lägga munkavle på personalen. I Sverige har vi yttrandefrihet, det är en demokratisk rättighet att uttala sig i press och andra medier, säger Lars Olsson, vice ordförande för de Statsanställda tjänstemännen inom Försäkringskassan i Skåne.