JK ska granska om personerna bakom det nationalsocialistiska uppslagsverket Metapedia har gjort sig skyldiga till hets mot folkgrupp. Detta då bland annat judiska affärsmän och journalister listas på webbplatsen.

Men även polisen har startat en förundersökning mot webbplatsen för att se om Metapedias publiceringar på nätet strider mot personuppgiftslagen.

Den andra februari i år ansökte webbplatsen hos Radio- och tv-verket om ansvarigutgivarbevis. Syftet är att kringgå personuppgiftslagen, PUL och slippa konflikt med Datainspektionen. Vilket betyder att Metapedia har samma grundlagsskydd som exempelvis de svenska dagstidningarnas nätupplagor, och därmed laglig rätt att publiceras personuppgifter.

http://www.metapedia.se