Philips har varnat skivbolag som givit ut kopieringsskyddade cd-skivor. Eftersom dessa inte längre följer cd-specifikationerna måste de förses med varningar och de får egentligen inte bära den välkända cd-logotypen.

Kopieringsskyddsteknikerna använder sig av metoder som införandet av små fel eller justeringar av placeringen av data som gör det svårt för cd- och dvd-läsare att läsa innehållet, men som cd-spelarnas felkorrigering ska klara att ta hand om.

På Philips ser man dock inte med blida ögon på de här försöken. Enligt företaget innebär de här förändringarna, som avviker från cd-specifikationerna, att de här skivorna egentligen inte är cd-skivor. Enligt Gerry Wirtz, chef för Philips upphovsrättskontor som styr över cd-varumärket, har företaget varnat vissa skivbolag för att dessa inte försett skivorna med en klar och tydlig varning som visar konsumenterna att de inte köper en cd.

Avvikelserna från specifikationerna innebär också att skivorna egentligen inte kan förses med den cd-logotyp som prytt cd-skivorna sedan de först introducerades av Philips och Sony 1978, uppger Cnet News.