Den norska ekonomibrottsmyndigheten har väckt åtal mot den nu 18-årige Jon Johansen för att denne vid 15 års ålder skapade dvd-avkrypteringsprogrammet Decss.

Filmindustrin har genom sin organisation Motion Picture Asociation of America, MPAA, gjort allt för att stoppa spridningen av det. Den har också, sedan i januari 2000, satt press på norska myndigheter som nyligen väckte åtal mot den nu 18-årige norrmannen Jon Johansen och dennes far, med hjälp av vars system programmet Decss först spreds.

Enligt Electronic Frontier Foundations advokat Robin Gross, har Jon Johansen åtalats för brott mot en lag som gör det till ett brott att bryta sig in i en annan persons skyddade tillgångar för att skaffa sig tillgång till data man inte har rätt till. Robin Gross betecknar åtalet som mycket svagt eftersom ju Jon Johansen bara skaffade sig tillgång till informationen på sina egna dvd-skivor. Advokaten hoppas dessutom på att fallet ska väcka en folkstorm som får domstolen att lägga ner målet, som i fallet med den ryske programmeraren Dmitry Sklyarov i dennes dispyt med Adobe, uppger Newsbytes.

Linuxanvändaren Jon Johansen skapade vid 15 års ålder ett program som kunde dekryptera dvd-skivornas kopieringsskydd, content scramble system, förkortat css. Han uppger att han gjorde det för att kunna spela upp dvd-skivor på sin Linuxdator, något som tidigare inte kunde göras eftersom det inte fanns några dvd-spelare för Linux. DVD Copy Control Association, den industrigrupp som tillhandahåller licenser för dvd-spelare, ville inte stödja Linux.

Du hittar EFF:s information om fallet på organisationens webbplats:
http://www.eff.org/IP/Video/DeCSS_prosecutions/Johansen_DeCSS_case20020110_eff_pr.html