En inflytelserik, lagkunnig ledamot av den amerikanska kongressen har tillskrivit både RIAA, Recording Industry Association of America, och IFPI, International Federation of the Phonographic Industry, och starkt ifrågasatt införandet av kopieringsskydd på cd-skivor.

Kongressmannen menar att kopieringskydd på cd-skivor som förhindrar att skivorna kan spelas upp i vissa apparater samt omöjliggör för konsumenten att göra en digital kopia för eget bruk, strider mot "the Audio Home Recording Act" en lag som antogs 1992. Dessutom kräver politikern svar på en rad frågor. Han vill veta vilka tekniker för kopieringsskydd skivindustrin använder eller planerar att använda, om det finns kopieringsskyddade cd-skivor på den amerikanska marknaden som producerats med stöd av RIAA och IFPI och för vilka upphovsmän och artister redan fått ersättning, och om konsumenterna i så fall upplysts om detta.

Vidare vill han veta om kopieringsskydden orsakar en försämrad ljudkvalitet och om en kopieringsskyddad CD som spelas upp i exempelvis CD-spelaren i en persondator kan orsaka skadar på högtalare eller andra audiokomponenter. Dessutom uttrycker kongressledamoten farhågor för att Internettjänsterna Musicnet och Pressplay som skapats av skivbolagsjättarna, genom att korsvis licensiera musik till varandra kan komma att få en 80-procentig kontroll över marknaden för Internetdistribuerad musik. Redan i dag licensierar EMI sin musik till båda Internettjänsterna. Tillsammans med en annan kongressledamot, ligger Boucher som kongressmannen heter, bakom ett lagförslag som syftar till att hindra skivbolagsjättarna att utveckla en sådan dominerande ställning.