Den lokala kabel-tv-kanalen Öppna Kanalen anmäldes under våren 2001 till länsrätten av Medborgerliga Studiegrupper (MSG), enligt dem själva en "kulturell motståndsrörelse", en "organisation för intellektuellt självförsvar" och ett "svenskt bildningsförbund". MSG ville sända tv-program som medlem, vilket skulle betyda en kostnad för dem på 200 kronor per sändningstimme. Man ansökte om medlemskap men fick avslag.

I anmälan av avslaget till länsrätten påpekades att det inte finns något i Öppna Kanalens krav eller stadgar som står i motsättning till de som MSG säger sig stå för. Öppna Kanalens skäl var det faktum att MSG i sina program ville ifrågasätta och debattera den svenska invandringspolitiken. Då många invandrargrupper sänder program på Öppna Kanalen, ansågs en närvaro från MSG vara opassande.

MSG har förklarat att målet varit att väcka debatt och kunna diskutera samhälleliga och politiska frågor i programmen. Man har vidare förklarat för Radio- och TV-verket att det inte finns någonting i gruppens stadgar som visar en negativ hållning till invandring eller invandrare. MSG upplever att blott det faktum att man vill diskutera en känslig fråga är det som vållat problem.

Radio- och TV-verket beslutade diplomatiskt den 26/10 att MSG skulle erbjudas sändningstid, men inte som medlem. Priset för en timmes sändningstid skulle då plötsligt bli 3 000 kronor i stället för 200 kronor.

Striden går nu vidare och MSG ifrågasätter Öppna Kanalens rätt att, i motsättning med de egna stadgarna som uppmuntrar till "vidaste möjliga yttrandefrihet", obstruera initiativ till debatt. Om detta skall betecknas som indirekt censur eller bara plumpt maktmissbruk från Öppna Kanalens och Radio- och TV-verkets sida återstår att se. Det partipolitiskt och religiöst obundna MSG har för avsikt att driva saken vidare till högre instans.