Flashbacks avslöjande om att hackers tagit sig in i Telias datorer och hämtat information om hemliga loginuppgifter har skakat om telejätten rejält - i det tysta. Men än tycks man inte fattat beslut om lämpliga åtgärder, varken för att stoppa "buset" eller för att på ett psykologiskt korrekt sätt bemöta en förväntad uppsjö av klagomål från kunder.

Hundratals företag och myndigheter har fått betala för extratid som hackers använt för att koppla upp sig mot Internet. Via 020-nummer har man ringt upp via modem eller ISDN och använt företagens och myndigheternas loginuppgifter. Det chockerande i det hela, enligt hackers Flashback talat med, är att Telia inte informerat de berörda kunderna om missbruket och de medföljande extra kostnaderna.

Frågorna börjar nu ställas bland de inblandade: Har Telia över huvud taget känt till intrånget? Och, om så varit fallet, hur kan det vara förenligt med god företagsetik att inte meddela de företag och myndigheter som drabbats? Och varför denna fortsatta medietystnad?

Flashback har fått tillgång till en stor mängd länkar där man kan hitta de kontroversiella loginuppgifterna. Det rör sig inte om ett marginellt antal loginuppgifter. Om samtliga dessa uppgifter aktivt använts av hackers, får man anta att det rör sig om stora summor som de berörda myndigheterna och företagen fått betala till Telia. Det rör sig heller inte om en begränsad tidsperiod. Uppgifterna har använts av hackers och deras bekanta under lång tid.

Flashback fortsätter självfallet att rapportera om hur Telia-affären utvecklar sig. Vi bifogar tillsvidare ytterligare länksidor med loginuppgifter.

Adresser publicerade 2001-11-06:
http://mjaltbrand.50g.com/telia-list.txt
http://user.netomia.com/mjaltbrand/telia-list.txt
http://www.dreamwater.org/mjaltbrand/telia-list.txt

Adresser publicerade 2001-10-27:
http://teliafun.fcpages.com/telia-020.txt
http://members.tripod.com/teliafun/telia-020.txt
http://www.escalix.com/freepage/teliafun/telia-020.txt
http://teliafun.topcities.com/telia-020.txt
http://user.netomia.com/teliafun/telia-020.txt