En appellationsdomstol i Kalifornien upphävde i början av november det preliminära förbudet mot att sprida källkoden till Decss, ett program som kan användas för att avkryptera innehållet på dvd-skivor. Att publicera en källkod jämställs med det skrivna ordet och skall omfattas av de lagar som skyddar yttrandefriheten, sade domarna.

Det var i januari, som en domstol i Santa Clara, Kalifornien, införde ett preliminärt förbud mot spridandet av Decss. En dom som Andrew Bunner, som dömdes för spridningen genast överklagade. Detta efter att filmindustrin i december 1999 stämde ett flertal personer som publicerat eller länkat till Decss.

Målet är dock inte slutgiltigt avgjort än. DVD Copy Control Association kommer antagligen att överklaga domslutet. Domen går dessutom stick i stäv med den i ett mål i New York, där spridningen av Decss ansågs bryta mot Digital Millennium Copyright Act, som förbjuder spridningen av verktyg som kringgår kopieringsskydd.

Programmet finns att ladda hem från följande adresser:
http://home.swipnet.se/~w-18931/decss
http://home.worldonline.dk/~mbp
http://www.infa.abo.fi/~raine/pub/software/DeCSS
http://Niebla.Com.Mx/decss