Adolf Hitler var homosexuell. Åtminstone om man skall tro på historieprofessorn Lothar Machtan, som lagom till den stora bokmässan i Frankfurt ger ut en bok med "en rad indicier".

Professorn Machtan har inga bevis för sin tes, men tycker att flera saker avslöjar Hitlers läggning, till exempel att han lyckades hålla sitt privatliv dolt också för sina närmaste politiska medarbetare och använde Eva Braun som något slags kamouflage.

- Fram till slutet av 1920-talet hade Hitler en rad homoerotiska vänskapsrelationer. Flera av dem karaktäriserades av samtida personer som homosexuella, säger Lothar Machtan till tidningen Die Welt.