Att sälja sex i Tyskland är från årsskiftet ungefär samma sak som att sälja godis. I juridisk mening. För på fredagen antog förbundsdagen med bred majoritet förslaget att legalisera prostitutionen, att ge utövarna samma sociala rättigheter som övriga anställda eller egenföretagare och att inte längre stämpla sexhandel som osedlig.

Därmed kan en prostituerad få arbetslöshetskassa, sjukpenning och pension. Förutsättningen är naturligtvis att hon eller han betalar skatt, sjukförsäkringsavgift och a-kasseavgift som alla andra och att det finns reglerat mellan arbetsgivare och arbetstagare.

Bakom lagen, som syftar till att förbättra de prostituerades situation och försöka frigöra sexhandeln från den organiserade brottsligheten, stod ett förslag från regeringspartierna socialdemokraterna och de gröna. Frågan har där i första hand drivits av kvinnor.

I förbundsdagen fick de med sig det liberala partiet och de flesta ledamöterna från de östtyska exkommunisternas parti. De grönas taleskvinna ser lagen som ett slag mot årtiondens skenhelighet och dubbelmoral. Man räknar med att det i Tyskland finns cirka 400 000 prostituerade, som betjänar kring en miljon kunder varje dag.

Ytterligare information:

CSIS: Sex Worker´s Rights Group:
http://www.walnet.org/csis/groups/index.html

Peet - Prostitutes Education Network:
http://www.bayswan.org/penet.html

Whore Activist Network:
http://www.whoreact.net