Har du en positiv livssyn? Det är kanske inte en fråga som du förväntar dig att få, men förhoppningsvis svarar du ja ändå. En ny amerikansk undersökning visar nämligen att de människor som skrattar och är glada och har en optimistisk syn på tillvaron lever upp till tio år längre än dem som alltid klagar.

Även risken för att drabbas av den fruktade sjukdomen Alzheimer minskar även markant. Forskarna förklarar även att ju mer optimistisk man är, desto mindre ohälsosam stress utsätter man sin kropp för. Det ger alltså positiva återverkningar i slutändan.