Den amerikanske forskaren John C. Lilly avled den 30 september 2001. Under sitt långa liv som neurolog och kulturpersonlighet hann han med mycket: avancerad forskning i neurologi och kommunikation, psykologi, psykoterapi, människans reaktioner vid borttagande av sinnesintryck, delfinforskning, samt forskning kring ketamin och psykedeliska preparat. Bland mycket annat ...

I åtskilliga böcker, bl.a. "The Scientist", och "The Center of the Cyclone" beskrev Lilly sitt fascinerande och innehållsrika liv som forskare. Filmerna "Day of the Dolphin" och "Altered States" tar upp fakta och visioner som kom direkt från Lillys material och person. Bland annat utvecklade han det som kommit att kallas "the sensory deprivation tank", en tank i vilken man ligger i salt, kroppstempererat vatten i fullständigt mörker och tystnad. Effekten på hjärnan blir kraftig, i det att dess vanligtvis så idoga arbete med att sortera intryck kortslutes.

Lilly experimenterade med psykedeliska droger under vetenskapliga förhållanden, bland annat LSD och ketamin. Fokusen var alltid hjärnans reaktioner på den kemiska påverkan. Bland annat studerade han hur den mänskliga hjärnan kunde snappa upp och tolka radio- och tv-signaler under ketaminets påverkan.

John Lillys forskning med delfiner under flera decenniers tid bidrog till en ökad förståelse för hur delfiner lever, tänker och kommunicerar. Den respekt både Lillys attityd och faktiska resultat medfört har skapat en stark förändring i människans förhållande till delfiner och deras livsförhållanden.

Lilly var även en aktad kulturpersonlighet med vänner i alla läger. Universitet över hela världen, Nobelpristagare, Hollywood, andliga lärare, författare och fritänkande människor uppskattade hans dynamiska sinne och även hans visdom och kunskap. Hans böcker sålde i miljontals exemplar och utgjorde, som nämnts, underlag för Hollywoodfilmer och tv-serier. John C Lilly blev 86 år.

http://www.johnclilly.com