Amerikanska tidskriften Forbes utser porrbolaget Private Media Group till en av världens intressantaste småbolagsaktier inför 2002. Forbes genomgång kallad "20 for 2002" är ett urval bland 20 000 småbolag utifrån kriterier för finansiell tillväxt, lönsamhet och framtidspotential, och involverar analytikers och institutionella investerares uppfattningar.

Givet detta har de 200 bästa bolagen valts, varav i sin tur de 20 bästa valts ut som enligt Forbes bedöms bli de bästa småbolagsaktierna i världen under 2002. Private är en av dessa 20. Någon inbördes rangordning görs ej, och inga kommentarer ges i artikeln av enskilda bolag.