I början av september kom organisationen Ecpat med en rapport om barn inblandade i prostitution, pornografi och trafficking. Enligt Ecpat har minst 400 barn utnyttjats på 22 orter runt om i landet. Ecpats slutsats var skrämmande: "Undersökningen visar att barn används som handelsvaror i sexuella syften på ett näst intill ofattbart sätt." "Minst 400 barn tvingas till prostitution i Sverige", skrev Aftonbladet.

Ekot berättade att socialförsäkringsminister Ingela Thalén hade reagerat med en chock på undersökningen och lovat att tillsätta en studie för att kartlägga problemet. Men den siffra som förmedlades av medierna var långt ifrån säker. Ecpats material bygger på enkätsvar från 37 myndigheter och organisationer med kännedom om problemet. Men var fjärde svarande har förmedlat andrahandsuppgifter, och har alltså bara hört talas om barn som drabbats.

Som undersökningen är upplagd är det möjligt att en enda drabbad som varit i kontakt med tre olika myndigheter i själva verket har registrerats som tre olika fall i rapporten.
- Vi har tagit bort fall som misstänks ha varit dubbelregistrerade, framhåller Josephine Appelqvist som skrivit rapporten. Men det visar sig att bara fyra sådana fall plockats bort. Vidare sträcker sig undersökningen långt bakåt i tiden. Josephine Appelqvist uppskattar att siffran 400 innefattar antal drabbade barn under de senaste 10-15 åren.

Ecpats slutsats, minst 400 drabbade barn, kan ställas mot socialdepartementets linje, att kommersiell sexuell exploatering av barn i Sverige är begränsad till ett fåtal fall av barnpornografi och tonårsprostitution. Rädda Barnen har under de senaste tio åren bara fått kännedom om fem fall där pojkar sålt sig för pengar.

Margita Boström på Ekot säger att hon inte direkt hade med någon reservation för siffrans trovärdighet i sitt inslag men att hon lät en person berätta hur undersökningen var genomförd. På Ekots redaktion blev det debatt om Ecpat-rapportens tillförlitighet.
- En del framhöll att Ecpat är en lobbyorganisation men egentligen arbetar väl alla organisationer med lobbyverksamhet, säger Margita Boström.

SVT:s Agenda ägnade stort utrymme åt Ecpats rapport. Agenda sändes innan Ecpat gått ut med siffran 400 och det enda redaktionen hade tillgång till var ett pressmeddelande där det talades om "hundratals" drabbade barn. Programmet sändes alltså utan att redaktionen hade granskat underlaget för rapporten. Programledaren Lars Adaktusson ser inte det som något problem och hänvisar till Ecpats höga trovärdighet.

Men det fanns de som drog öronen åt sig. I en första version gick TT ut med rubriken "Omkring 400 barn i svensk barnsexhandel". Senare samma dag kom ett nytt telegram där man tonade ner siffran och skrev att underlaget var tveksamt.