Nära 1 000 prostituerade i Calcutta i Indien gick i mitten av september i en protestmarch mot terrorangreppen i USA. De fördömer dåden och erbjuder sig även att donera blod till de skadade. Marchen arrangerades av DMSC, den största organisationen i Sydasien för prostituerade.