Kommunalrådet Björn Fries hade i ett brev till Posten krävt att Posten skulle säga upp de postboxar och postgironummer som förekom i adresser på Nationalsocialistisk Fronts webbplats.

- Postens granskning har inte gett några bevis för att postboxarna används för olaglig verksamhet, skriver Postens vd Lennart Grabe i sitt svar till kommunalrådet.

Posten vill inte stänga nazisters postboxar eller postgirokonton. I ett svar till kommunalrådet Björn Fries i Karlskrona förklarar Posten att man på grund av sitt samhällsansvar inte kan diskriminera kunder, skriver Sydsvenska Dagbladet.