300 personer demonstrerade nyligen till stöd FÖR en kvinna som kidnappat en sjuåring och fört henne till en annan världsdel där man talar ett för sjuåringen helt okänt språk. Domstolar i bägge länderna har fastslagit att sjuåringen Kimberley Stark - som är sydafrikansk medborgare och talar engelska - hör hemma hos sin pappa i Sydafrika.

Men svenska medier och svenska riksdagsmän (!) struntar fullständigt i internationell rätt, Sveriges ingångna internationella avtal, den lagstiftning som riksdagen antagit samt svenska och sydafrikanska domstolars beslut om vad som är bäst för flickan. Svenskar (i det här fallet Kimberleys mamma) skall tydligen enligt kvällspressen kunna begå vilka brott som helst i främmande länder och sedan få en fristad i Sverige.

Annika Östberg är ett annat exempel, där bland annat en svensk fängelsedirektör gått i bräschen för att få en mördare överförd till svenskt fängelse, där hon så gott som säkert skulle släppas fri inom kort. Nu säger en del att Annika inte var mördare, eftersom hon bara hanterade mordvapnet och hjälpte till vid mordet. Precis det argument som Andreas Axelsson, Tony Olsson och Jackie Arklöv förgäves använde också inför svensk domstol.