Den som byter kön ska tillåtas vara gift vid ingreppet och därtill få rätten att spara sperma alternativt ägg för att senare kunna få barn. Det föreslår regeringens utredare Lars Göran Abelson i en utredning som överlämnades till socialminister Göran Hägglund den 19 mars.

Utredningen föreslår också att utländska medborgare ska få genomgå ett könsbyte i Sverige, bara de bott i landet under minst ett år. Dagens åldersgräns vid 18 år föreslås vara kvar, men förberedande medicinsk behandling bör vara möjlig att påbörja tidigare.