En försäljning av bilder på avlidna på en brottsplats har fått auktionswebbplatsen Ebay att se över sin bildpolicy. En organisation för brottsoffer, Parents of Murdered Children, gjorde Ebay uppmärksamt på att auktionswebbplatsen vid ett tillfälle sålt bilder av tre mördade pojkar.

Enligt Ebay är det första gången som det har hänt, men företaget tänker se över sin policy för bilder. Hädanefter skall auktionswebbplatsen ha rätt att plocka bort bilder på mördade och andra brottsoffer. Samtidigt medger företaget att det är svårt att filtrera allt som säljs.