Den amerikanska skönhetswebbplatsen Eve.com stängde i mitten av september ner sin webbplats efter att det blivit möjligt för utomstående att se orderdatabasen med kundernas namn, adresser och kontokortsinformation.

Under de senaste veckorna har flera webbplatser drabbats av att det plötsligt går att se databaser med kundinformation. Ikea och Amazon drabbades tidigare under månaden av det.