Varken lagstiftning eller säkra digitala ljudformat kan stoppa olaglig spridning av musik på Internet, konstaterar en ny rapport från Forrester Research.

Enligt rapporten kommer traditionella skivbolag att år 2005 förlora 3,1 miljarder dollar på grund av digital musikdistribution. De traditionella bolagen stirrar sig blinda på piratkopiering och förlitar sig på att juridiska processer och säkra digitala ljudformat skall stoppa olaglig spridning av musik. Samtidigt förbiser man hotet från nya lagliga distributörer på Internet. Troligt är att redan etablerade artister kommer att söka sig till nya oberoende distributörer som kan ge dem högre förtjänster och lägre produktions-, promotion- och distributionskostnader.

Traditionella bolag måste skapa kraftfulla tjänster med det innehåll, de format, och enligt de affärsmodeller konsumenterna önskar om bolagen skall kunna stå emot konkurrensen från nya aktörer, menar analytikern Eric Scheirer från Forrester. Med andra ord krävs det att bolagen ser sig som tjänsteföretag och inte tillverkningsföretag, en ändring av synsätt som inte kommer att bli helt smärtfri.