I flera Schengenländer har det införts lagar där medlemskap i vissa organisationer på vänster- och högerkanten kriminaliserats. I Sverige pågår just nu en utredning tillsatt av regeringen för att se om en sådan lag är möjlig här. Eftersom en sådan lag skulle strida mot grundlagen så har flera instanser ställt sig negativa till en sådan lag. Medlemskap är för svårt att bevisa, och ingen organisation har som målsättningen att begå brott. Eftersom de grupper som regeringen vill åt: "nazister, rasister, mc-gäng, djur-rättsaktivister och fotbollshuliganer" är organiserade i lösa nätverk utan medlemskap så skulle en sådan lag vara verkningslös.

Från juridisk expertis kommer istället ett förslag att kriminalisera ledare för dessa nätverk. Personer som har en ledande ställning anses ha en så kallad garantställning, det vill säga att de har ansvar för deras medlemmars verksamhet och skall ha en skyldighet att stoppa brott. Förslaget hämtar inspiration från en kommitté som just föreslagit en lag om "straffansvar", att det ska vara brottsligt att inte ingripa mot brott som begås.

Förslagen är en så länge på utredningsstadiet och det är möjligt att de inte når längre. Flera politiker har ställt sig skeptiska till förslaget om ledaransvar, bland annat Miljöpartiet med motiveringen att det dels praktiskt blir svårt att verkligen bevisa att ledande personer kände till att lagbrotten skulle ske och dels principiellt att en sådan lag riskerar att till exempel riktas mot miljö- och djurrättsrörelsen. Och hur tänker de, vilket är otänkbart i maktens värld, göra med organisationer som inte har några ledare?