Den danska polisens nya sätt att ta itu med haschklubbarna i Köpenhamn har börjat ge resultat. Flera klubbar har redan slagit igen frivilligt. Strax före sommaruppehållet beslutade folketinget att polisen skall kunna utdela varningar och sedan förbjuda haschklubbarnas verksamhet. Varningar utfärdas om polisen misstänker att det pågår illegal verksamhet i lokalen. Utöver haschförsäljning, som egentligen också är förbjuden men som myndigheterna oftast ser mellan fingrarna med, pågår ofta illegal spelverksamhet och försäljning av stöldgods.

För ungefär en månad sedan utdelades den första varningen till en haschklubb. Varningen går till den som äger eller hyr ut lokalen. Sedan dess har ytterligare cirka åtta varningar utfärdats. Flera klubbar stängde redan efter att ha fått en första varning och poliserna vid Köpenhamns narkotikarotel tror att de nya åtgärderna kommer att leda till att ännu fler av de cirka 50 kända haschklubbarna i Köpenhamn slår igen.

Efter två varningar går polisen vidare genom att sätta upp ett anslag på dörren, där allmänheten förbjuds att gå in i lokalen. Samtidigt hängs uthyraren ut i den lokala pressen med upplysningar om att det i lokalen drivs en illegal haschklubb. I slutändan riskerar uthyraren böter. Haschklubbar har funnits runt om i Danmark sedan 1980-talet utan att väcka något större uppseende.

De senaste åren har antalet klubbar ökat markant. Officiellt är de ideella föreningar med olika verksamheter, men de säljer alltså även hasch. Varken det danska samhället eller den danska lagen ser särskilt allvarligt på privatkonsumtion av hasch. En förstagångsförseelse leder sällan till någon laglig sanktion.