Justitiekanslern, JK, har beslutat att inte inleda en förundersökning angående polismyndighetens i Stockholms län "zigenaraffisch". Affischen gjorde reklam för en kommande personalfest hos polisen under rubriken "Dansa med zigenarpacket". Av affischen framgår att det romerska bandet Gipsy Brothers uppträder, samt att festen har som syfte att få in konst och kultur i polisarbetet.

Rikspolisstyrelsen, Stockholmspolisens enhet för interna utredningar (CU) samt tidskriften Romana Glinda (genom Fred Taikon) gav JK i uppdrag att bedöma om tryckfrihetsbrottet hets mot folkgrupp har begåtts.

JK finner att "syftet med annonsen torde inte ha varit att uttrycka missaktning mot folkgruppen romer utan får närmast ses som ett inslag i debatten kring romernas ställning i det svenska samhället. Även om rubriken fått en tillspetsad och mindre lämplig utformning får den därför anses som godtagbar vid en straffrättslig bedömning. Någon förundersökning skall därför inte inledas."