Politikern Dahn Pettersson åtalas för hets mot folkgrupp. Bakgrunden till åtalet är en motion han lämnat till kommunfullmäktige. Frågan om Dahn Petterssons skuld kommer att avgöras i en rättegång i Malmö tingsrätt.

Dahn Pettersson är fullmäktigeledamot och ersättare i Burlövs kommunstyrelse för Allianspartiet. Dessutom är han representant för Sverigedemokraterna i skattenämnden, trots att han enligt egen utsago inte är och inte heller tänker bli medlem i Sverigedemokraterna.

I sin motion om hemlösa och utslagna i Burlöv hävdar Dahn Pettersson att kosovoalbaner tar in huvuddelen av allt heroin som konsumeras i Sverige.

I sin motion skriver Dahn Pettersson bland annat: "95 procent av allt heroin kommer in via Kosovo, är det undra på att uteliggarna blir fler och fler när vi importerat denna drog genom att Friggebo gav 46 000 Kosovoalbaner permanent uppehållstillstånd."

När motionen behandlades i Burlövs kommunstyrelse i början av oktober förra året började moderaternas Lars Johnson undra över innehållet och kontaktade polisen för att höra om det stämde. Efter att ha tittat på motionen kom biträdande polisområdeschefen Mikael Storm fram till att det troligen rörde sig om hets mot folkgrupp och skrev en anmälan.

Efter nästan sex månaders förundersökningsarbete har kammaråklagare Mats Svensson nu kommit till samma slutsats: genom sin motion har Dahn Pettersson "spritt ett meddelande som uttrycker missaktning för folkgrupp eller annan sådan grupp av personer med anspelning på ras, hudfärg, nationellt eller etniskt ursprung".

Enligt Europakonventionen för mänskliga rättigheter ska långtgående yttrandefrihet gälla bland annat i religiösa och politiska sammanhang. Det var anledningen till att pingstpastorn Åke Green friades av Högsta Domstolen trots att hans uttalanden om homosexuella var hets mot folkgrupp.

Åklagaren Mats Svensson har tagit hänsyn till Europakonventionen men kommit fram till att Dahn Pettersson ändå bör åtalas.

http://www.allianspartiet.se
http://www.sverigedemokraterna.se